Virtuaalikylän Tietolaari
Index Kotieläintalous
 
lehmahavainnointiAsetonitautialkuperäiskarja
MehiläisetLampaat ja vuohetSiipikarja
SiatHevosetNautakarja
 
 
Ahvenanmaanlampaan pässilinjat
Selvitys yhdeksästä pässilinjasta. Laatinut Katja Sikka osana opinnäytetyötä.
23.3.2011
Artturi
Artturi-verkkopalvelu on kanava nurmirehun tuotantoon, korjuuseen, säilöntään, analysointiin ja ruokintaan liittyviin palveluihin ja tietoon.Palvelu koostuu kolmesta osasta: korjuuaikatiedotus,rehuanalyysi ja Artturi-kirjasto
19.10.2006
EquineLife
Toimintamalli ekologisesti ja eettisesti kestävälle hevosurheilulle -hanke. Tietoa mm. tarharatkaisuista ja sääsuojista.
22.10.2013
Evira, elintarviketurvallisuusvirasto
Evira tutkii ja valvoo elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten laatua ja turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasviterveyttä. Osiot: kasvintuotanto ja rehut, eläimet ja terveys, elintarvikkeet, eläintauti- ja elintarviketutkimus
19.10.2006
EVIRA/Nautaeläinten merkitseminen
Nautarekisteri ja eläinten merkitseminen.
19.10.2006
EVIRA/Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen
Tärkeimpien hevosten pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä ja hevosten pitoa koskevia suosituksia.
22.10.2013
EVIRAn ohje/ Hevosten lääkitys
Tietoa hevosten lääkitsemiseen liittyvistä säädöksistä sekä lääkkeiden käyttöön liittyvistä vaaroista ja varotoimenpiteistä.
22.10.2013
Hevosnetti/Rotuyhdistyksiä
Tietoa roduista ja rotuyhdistysten toiminnasta.
19.10.2006
Hevostietokeskus
Neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö.
19.10.2006
Hevosyrittäjyys
Tietoa hevosyrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville.Vastauksia kysymyksiin: Miksi yrityksen kannattavuussuunnittelu kannattaa? Millaista ympäristölainsäädäntöä hevostallitoiminnassa noudatetaan? Entä mitä asioita kannattaa huomioida hevosten ruokinnassa tai tallin rakentamisessa?
19.10.2006
Hiehohotelli
Runsas tietopaketti hiehojen kasvatuksen ulkoistamisesta. Kohdassa tulokset mm. talousmallit. Kohdassa toimintamallit mm. sopimuspoohjat. Kohdassa ajankohtaista seminaariesitykset.
Hanke on toteutettu vuosina 2009-2011. Toteuttajat Savonia amk,TTS, MTT, Evira ja ETT
12.1.2012
Hirvihaaran kartanon keittiöpuutarha
Hyötypuutarha blogi. Aloitettu huhtikuu 2011. Runsas kasvivalikoima, hienot kuvat ja asiantuntevat tekstit. Hyötypuutarhasta ja blogista vastaa luomupuutarhuri-opiskelija Suvi Lehtonen.
3.3.2012
Kananmunan rakenne ja munan muodostus
Perustiedot kananmunan rakenteesta ja muodostumisesta.
19.10.2006
Kansallinen ruokastrategia; taustaselvitys
Tietoa suomalaisesta elintarvikeketjusta, alan trendit ja haasteet kotimaassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Julkaistu 06/09. Julkaisija MMM
20.8.2009
Katelaskureita
Luomutuotannon ja luomutuotantoon siirtymisen kannattavuuden arviointiin katelakuri kasvinviljelytiloille ja katelaskuri maidontuotantoon. Laskelmat ProAgria ja julkaisu Agronet-portaali.
19.7.2010
Laidunpankki
Tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttamisesta käytännössä.
13.12.2008
Lammastuotannon tietopaketti
Hyvä tapa toimia -lammasketjussa opas.
Opas on osa elintarviketalouden kansallista laatustrategiaa. Materiaalissa on keskitytty erityisesti niihin tuotannon osa-alueisiin, jotka vaikuttavat eläinten hyvinvointiin, lopputuotteiden laatuun ja toimijoiden taloudelliseen tulokseen.
22.10.2013
Lampaan keritseminen
Oppimateriaali.Lampaan keritsemisessä tarvittavat välineet, erilaiset keritsemistavat ja niiden suorittaminen vaihe vaiheelta.
19.10.2006
Lampaan lihan ja villan tuottaminen
Oppimateriaali on tehty tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon lampaanlihan ja villan tuottaminen vapaaehtoisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten aiheiden perusteella. Oppimateriaali sopii hyvin myös lampaista kiinnostuneiden itseopiskelumateriaaliksi.Tekijä Virve Hindström, 2014.
11.12.2014
Lampaiden kuntoluokitus
Ohje ja lomake lampaiden kuntoluokituksen tekemiseen. Tekijä Liisa Honkasalo HAMK Mustiala. Materiaali on osa Liisan opinnäytetyötä, katso lyhennelmä työstä kohdasta Lampaiden ruokinnan onnistumisen mittarit.
29.5.2007
Lampaiden ruokinnan onnistumisen mittarit
Keinoja seurata ruokinnan onnistumista lammastiloilla.
9.5.2007
Lampolan suunnittelu
Materiaalia lampolan suunnittelusta. Aiheena mm. lampolatyypit, lampolan olosuhteet, vanhan ja uuden rakennuksen vertailua sekä lampolaesimerkkejä. Materiaali perustuu Hämeen ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön.
26.4.2007
Lasten hevosharrastus
Esimerkki hevosharrastuksesta ja taitojen kehittymisestä säännöllisen ratsastusharrastuksen myötä 8 vuotiaasta eteenpäin.
7.11.2006
LuomuTIETOverkko
Paljon hyvää tietoa Luomusta. Katso erityisesti kohdasta materiaalit. Kohdasta Info löytyvät viittauskäytännöt ja käyttöoikeudet. Ylläpitäjä Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti
9.1.2012
Lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessi
Monipuolinen työkansio investoinnin tarkastelemiseen ja siihen valmistautumiseen. Pääotsikot: maatilani tänään, tilani investoinnin jälkeen, rakennussuunnittelu, tekniikka, ympäristö ja kestävä kehitys, tuotanto-olosuhteiden ja laadun kehittäminen, yrityksen johtaminen ja talouden hallinta. Tekijä Anne-Mari Näsi. Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta hanke. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Huom! Linkki menee materiaalit sivustolle, josta löytyy nimellä Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin.
6.5.2011
Maatalouden ergonomiaratkaisut
Maatalouteen ja poronhoitoon on olemassa useita työtä keventäviä ja työturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Sivustolla esiteltävät hyvät ratkaisut kuvataan ja perustellaan ergonomian kannalta. Ratkaisusivuilta löytyy myös niihin liittyvää kirjallisuutta ja linkit ratkaisua myyvien yritysten sivuille. Maatalouden, työterveyshuollon ja ergonomian asiantuntijapaneeli on hyväksynyt kaikki ratkaisut.
22.10.2013
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos,metsätieteiden laitos ja taloustietaan laitos.
29.4.2010
Maatilan eläimet -hyvää hoitoa, hyviä tuotteita
MTK:n julkaisu maatilan eläimistä ja kotieläintaloudesta.
24.10.2013
Maatilan riskienhallinta
Maatila-RH-työvälineet: riskikartta, tarkistuslistat työturvallisuus, tuotanto, omaisuus ja ympäristö.
6.2.2008
Metsä vastaa -verkkopalvelu
Kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta. Myös metsäalan uutisia ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ylläpitämä yhteiskunnallisen viestinnän palvelu.
2.4.2010
Sivu:  1 2 Seuraava
 
Takaisin