Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Valkoinen talo
Ruokala
Asuntolat
Koulurakennus
Museo
Taimisto
Kasvihuoneet
Peltoviljely
Konehalli
Navetta
Ymparisto
Metsat
Puisto
Puistohalli


YmpäristöOtavan seutu - luonnonkauniin Puulan rannalla

Otava sijaitsee Järvi-Suomen alueella ja se kuuluu vedenjakajavyöhykkeeseen. Kirkasvetisistä järvistä virtaa osin kallioisen harjannemaaston läpi vettä etelään kohti rannikon tasankoja ja jokiseutuja. Vedet virtaavat koskien ja pienten kivisten purojen kautta.

Järvimaisemat ovat jylhiä ja osin karuja. Puula on suuri kirkasvetinen järvi Mikkelin pohjoispuolella. Järven eteläisimmät selkävedet ja lahdelmat ulottuvat Otavaan saakka.Mittavat retkeilymaastotOtavan tuntumassa on useita, osin luonnontilaisia Puulaveden niemimaita, jossa on upeita kallioita ja suojaisia lahdelmia. Retkeily ja seikkailu onnistuu näissä maastoissa aivan Otavan lähimaastoissa.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021