Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Valkoinen talo
Ruokala
Asuntolat
Koulurakennus
Museo
Taimisto
Kasvihuoneet
Peltoviljely
Konehalli
Navetta
Ymparisto
Metsat
Puisto
Puistohalli


NavettaOtavan koulutilan pihattonavetta      


Otavan koulutilalle rakennettiin pihattonavetta vuonna 2001. Kyseessä on lämmin makuuparsipihatto, jossa on tila 40 lypsävälle. Lisäksi on tilaa 25-30 hieholle ja 10 vasikalle. Karjarotuja on opetustarkoituksessa kolme: holstein-friisiläinen, ayrshire ja pohjoissuomenkarja.
Säilörehu on laakasiilossa, josta se jaetaan pienkuormaimella. Kuivaheinä korjataan pyöröpaaleihin ja annetaan ruokinnan yhteydessä. Väkirehukioskeja on 2kpl. Pihatossa on lypsyasema - 2x3 paikan autotandem.

Lehmät ja hiehot ruokailevat kesällä säännöllisesti pihaton lähellä sijaitsevalla laitumella.


Opetus pihatossaPihatossa työskentelee kaksi karjanhoitajaa. Opiskelijat tekevät viikottain navettavuoroja aamuin illoin. Maatilan työnjohtajat huolehtivat rehun korjuusta ja kuljetuksesta. Kesäjakson aikana osa maatalousalan opiskelijoista työskentelee pääsääntöisesti navetassa. 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021