Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Valkoinen talo
Ruokala
Asuntolat
Koulurakennus
Museo
Taimisto
Kasvihuoneet
Peltoviljely
Konehalli
Navetta
Ymparisto
Metsat
Puisto
Puistohalli


MetsätOtavan koulutilan metsät 


Otavan koulutilalla on metsää 1200 hehtaarin verran. Metsät ovat opetuskäytössä hyvin monella tavoin.

Opetusmetsissä harjoitellaan puunkorjuuta,  taimikonhoitoa, erätaitoja, sekä sienten ja marjojen poimintaa.    Puunkorjuu ja metsänhoito


Metsätaloudellisesti puunkorjuu tapahtuu Etelä-Savon ammattiopiston Metsäkoulun toimintayksikön metsäkoneketjujen toimesta. Metsien hoitotöihin osallistuvat metsäkoulun opiskelijoiden lisäksi myös Otavan koulutilan maatalousalan opiskelijat.
Metsien monikäyttöOtavan koulutilan metsiä käytetään monin tavoin. Talousmetsän hoidon ja puunkorjuun lisäksi metsiä käytetään esimerkiksi luonnontuotealan opintoalueina sienten, marjojen ja muiden luonnontotteiden opetuskäytössä.

Koulutilan metsät ovat myös virkistyskäytössä - laavuja on rakennettu 5 kappaletta eri puolille metsiä. Erilainen retkeily ja kuntoliikunta onnistuu polku- ja metsäautotieverkostoa pitkin mainiosti. Osa metsistä sijaitsee arvokkaiden maisemien äärellä kirkasvetisen Puulaveden rantamilla.


 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021