Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Valkoinen talo
Ruokala
Asuntolat
Koulurakennus
Museo
Taimisto
Kasvihuoneet
Peltoviljely
Konehalli
Navetta
Ymparisto
Metsat
Puisto
Puistohalli


PuistohalliMonikäyttöinen puistohalliOtavan koulutilan puistohalli sijaitsee taimistohallin vieressä koulutilan puistoalueen eteläpäässä. Halli oli ensimmäinen puisto-opetuksen tarkoituksiin perustettu laajempi opetustila Suomessa. Rakennus on vuodelta 1981, mutta iästään huolimatta se palvelee hyvin opetuskäytössä, jossa sitä edelleen vilkkaasti käytetään.


Puistohallin päätilana toimii lämmin puisto-opetushalli hiekkalaatikoineen. Viherrakentamisen harjoitustyöt, mm. kivi- ja puurakenteiden asennusharjoitukset onnistuvat mainiosti. Hallissa on varastotilaa työkaluille ja joillekin koneille.

Puistohallin itäpäässä on kolme luokkaa: alakerrassa kukkasidonnan opetuksen luokka ja yläkerrassa laboratorioluokka sekä yksi tavallinen luokkatila. Täällä sijaitsevat myös sosiaaliset tilat, opettajien ja työnjohtajien työhuoneet ja varastot.Puistohallin länsipäässä on laaja varastotila, jossa säilytetään puutarhan, puiston ja taimiston käytössä olevia koneita ja materiaaleja. Kivimateriaalit ja kasvualustat on sijoitettu puistohallin taakse ulkosäilytykseen.


 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021