Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Valkoinen talo
Ruokala
Asuntolat
Koulurakennus
Museo
Taimisto
Kasvihuoneet
Peltoviljely
Konehalli
Navetta
Ymparisto
Metsat
Puisto
Puistohalli


MuseoLuonnonvara-alan museo


Otavan koulutilan vanhaan viljamakasiiniin on koottu luonnonvara-alan koulutukseen liittyvää materiaalia kolmelta vuosisadalta. Tämä luonnonvara-alan museo on avoinna vuosittain vain Otavan kevätpäivien aikaan toukokuussa, jolloin luonnonvara-alan koulutus esittäytyy avoimien ovien tapahtumassa.


Museossa on vanhoja maatalous- ja puutarhatyövälineitä, vanhoja luonnonvara-alan oppikirjoja ja upeita Verlan pahville painettuja kasviopin opetustauluja. Museoesineitä on yhteensä useita satoja.


Vanha viljamakasiini, johon museo on sijoitettu, on sinänsä jo arvokas rakennus. Historiikkien tiedot rakennuksen iästä vaihtelevat ja joidenkin tietojen mukaan se olisi iältään vanhaa kivinavettaakin vanhempi (vuodelta 1848).

Makasiinin harjalla komeileva vellikello kertoo ajasta ennen kännyköitä: kello kutsui työntekijät pellolta syömään kaukaa Akkalan kylän takaa.


        

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021