Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Valkoinen talo
Ruokala
Asuntolat
Koulurakennus
Museo
Taimisto
Kasvihuoneet
Peltoviljely
Konehalli
Navetta
Ymparisto
Metsat
Puisto
Puistohalli

Koulurakennus

Otavan koulutilan koulurakennus 


Koulutilan monista kiinteistöistä keskimmäisenä sijaitsee koulurakennus. Se käsittää pääosan toimintayksikön luokkaopetustiloista, mm. atk-luokan, jota opiskelijat voivat hyödyntää myös iltaisin.

Koulurakennuksen eteläpäädyssä ovat myös yksikön hallinnolliset tilat: kehitysjohtajan työhuone, toimintayksikön toimisto, sekä opettajienhuone.

Koulurakennuksen näkyvin osa on yksikön juhla/liikuntasali. Se toimii suurempien juhla- ja luentotilaisuuksien järjestämispaikkana, sekä opiskelijoiden liikuntatuntien ja vapaa-ajan liikunnan pitopaikkana.

Koulurakennuksen alakerrassa sijaitsevat sosiaaliset tilat, sekä toimintayksikön arkisto.


Koulurakennuksen ympäristö


Otavan koulutilan koulurakennusta ympäröi mittava koristekasvien ja puistorakenteiden kokonaisuus. Kasvit toimivat tällöin opetuskäytössä ajatellen lajituntemusta sekä koristekasvien käyttöä viherrakenta-misessa.
Juhlasalin seinustan oleskelualueelle on koottu näyttävä ja vehreä ulkotila varjokatoksineen, koristealtaineen. Kasvillisuus on monipuolista.

   
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021