Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Historia

Opetusmaatila

Eläinhoito ja pieneläimet

LVI - ala

Puutarha

Kansainvälisyys

Putkiasentajaksi opiskelu
Suunnittelu

Opiskelija osaa:
 
       mitoittaa tavanomaisen pientalon LVI-laitteita ja putkistoja
       tehdä pientalon LVI-piirustuksia
       käyttää jotain LVI-alan suunnitteluohjelmistoa
       huomioida suunnittelussa tarvittavat viranomaismääräykset ja -ohjeet
       raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Harjoittelutilanteita opiskelussa
Putkistojen hitsaus
 
Opiskelija osaa:
 • suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti
 • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella
 • tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus)
 • käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti
 • noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä
 • arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua.
LVI-työtilan hitsaamon yksi hitsauspaikoista. Hitsaamon koneistuksena mm. kahdeksan TIG/puikkohitsauskonetta, kahdeksan MIG/MAC- hitsauskonetta, kaasuhitsauksen keskusjärjestelmä ja pistehitsauskone.


 
Opiskelija hitsaamassa lämmitysjärjestelmän putkia TIG:llä.


Lämmitysjärjestelmän asennus
 
Opiskelija osaa:
 
 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt
 • arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia (hybridijärjestelmät)
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt
 • toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
LVI-järjestelmien huolto
Opiskelija osaa:
 
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat
 • arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden
 • tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin liittyvät työt
 • pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat
 • opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

LVI-korjausrakentaminen
Opiskelija osaa:
 
 • järjestää korjauksen aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot
 • suojata puretun rakenteen mahdollisilta lisävaurioilta
 • asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi
 • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä rakennusteknisiä töitä
 • suunnitella korjauksissa käytettävää asennustapaa ja materiaalin käyttöä
 • soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään
 • laatia kiinteistön käyttäjille kiinteistön käyttöön liittyviä tiedotteita ja ohjeistuksia
 • työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Tapahtumaloki
16.5.2011
Prosessikaavio

11.12.2010
Prosessikaavio

10.12.2010
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
Kokemäen koulutila on toiminut jo yli 100 vuoden ajan maatalous- ja puutarha-alan opiskelijoiden monipuolisena käytännön töiden oppimisympäristönä.

Tuotantosuunnat:
maito
kasvinviljely
erikoiskasvi
avomaa vihannekset
avomaa juurekset
kasvihuone kukat
kasvihuone vihannekset
marjat
hedelmät
pieneläimet
metsä
taimitarhatuotanto

Yhteystiedot:
Kauvatsantie 189
32800 Kokemäki

KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019