Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Viheralan opetuksen käytännön tunneilla opitaan rakentamaan erilaisia kasvillisuusalueita, päällysteitä ja muita viherrakentamiseen kuuluvia rakenteita. Rakentaminen toteutetaan pääasiassa koulun puistossa. Joitakin ulkopuolisia töitä olemme myös voineet toteuttaa.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021