Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

EtusivuViikin opetus- ja tutkimustila on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteiden laitoksen alainen yksikkö.

Tila sijaitsee Helsingin kaupungissa Viikin kampuksella.
 

Tila tarjoaa yliopiston tutkijoille ja opettajille toimivan modernin maatilan, jota voidaan käyttää tutkimuksessa ja opetuksessa. Tila on perustoiminnoiltaan normaali maidontuotantotila, jonka 157 ha peltoalasta puolet on laidunmaana ja niittonurmina, lopuilla viljellään leipä- ja rehuviljaa sekä öljykasveja. Peltoalasta 10-20 ha on valjastettu vuosittain kasvintuotannon tutkimuksen koekenttäalueiksi. Lypsykarjan pääosa mudostuu Ayshire rotuisista lehmistä, karjan joukossa on myös muutamia muita nautarotuja, kuten Holstein, Suomenkarja, Jersey ja Swiss Brown. Karjan kokonaismäärä on hiehot ja vasikat mukaanlukien n. 130 eläintä.Tilan navetta on remontoitu v 2006 moderniksi tutkimusnavetaksi, jossa valtaosa eläimistä on robottilypsyssä 46 lehmäpaikan makuuparsipihatossa.

Yksilöllisiä tutkimuksia varten navetassa on 12 parsipaikan putkilypsyssä oleva osasto. Koko karja on mukana erilaisissa kotieläintuotannon kokeissa. 72 ha metsämaa muodostuu puisto- ja Arboretum alueista, joita hyödynnetään metsäopetuksen ja -tutkimuksen havaintoalueina. Tilalla vierailee vuosittain lähes 1000 maatalousopetuksesta ja tukimuksesta kiinnostunutta vierailijaa kotimaasta ja ulkomailta.
 

Navetan alakerrassa toimivat Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksen yksikkö ja  Eviran kotieläinyksikkö.
 

Tilalla on töissä noin 11 vakituisesti palkattua työntekijää, minkä lisäksi tilalla työskentelee vuosittain harjoittelijoina 5-10 maa- ja metsätalouden sekä eläinlääketieteen opiskelijaa. Harjoittelijoiden lisäksi sadat opiskelijat käyvät tekemässä tillalla opintoihinsa liittyviä käytännön demonstaraatioita ja harjoitustöitä.

Perustiedot
Viikin opetus ja tutkimustila on osa Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitosta. Tilan toiminnan tarkoitus on tarjota maatilaninfrastruktuuri Yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Tilalla on 157 ha viljelysmaata ja 130 lehmän lypsykarja. Lypsäviä karjasta on n 60. Peltoalasta reilut puolet on nurmiviljelyssä laitumina ja niittonurmina. Toisella puolella viljellään rehu- ja leipäviljaa sekä öljykasveja. Pelloilla on vuosittain 10-15 ha koekenttäalueita. Tilan tutkimusnavetta on peruskorjattu vanhan 30 luvulla raknnetun navetan kuoriin vuonna 2006-2007. Tuotantoeläimet ovat navetan entisessä heinävintissä navetan 2 kerroksessa. Navettassa on 46 makuuparsipaikan pihatto-osa jonka lehmät ovat robottilypsyssä. Yksilökokeita varten on 12 parsipaikkaa jossa on normaali putkilypsy.  Hiehot viettävät talvensa vanhassa tallirakennuksessa olevassa kuivikepohjapihatossa.


KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021