Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Yleistä maataloudesta

Yrittäjyys

Yrityksen toiminnot

Investoinnit

Sidosryhmät

Kestävä kehitys

Tapahtuman järjestäminen

Maatalousalan arvoja ovat ihmisten, luonnon ja eläinten hyvinvointi sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistäminen.

Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuvat ympäristönäkökohdat ja ihmisten suhde luontoon. Maataloustuotantoa ohjaavat eettiset ja kestävän kehityksen periaatteet, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökohdat. Kestävä maatalous huolehtii tuotantoympäristön biologisen monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristöjen säilymisestä. ja ylläpitää ja edistää ihmisten sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. Taloudellisesti kannattava maatalous luo edellytykset elämiseen maaseudulla ja kaupungeissa.

(Kestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen, Jorma Kärppä, Tiina Laurila ja Kati Lundgren, Raportit ja selvitykset 2010:7)
 


Tapahtumaloki
28.10.2014
Prosessikaavio

11.11.2013
Prosessikaavio

31.10.2013
Prosessikaavio

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018