Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Yleistä maataloudesta

Yrittäjyys

Yrityksen toiminnot

Investoinnit

Sidosryhmät

Kestävä kehitys

Tapahtuman järjestäminen

Usein Liiketoiminnan aloittaminen, samoin liiketoiminnan laajentamien, kehittäminen tai uudelleensuuntaaminen edellyttää isoja kertasatsauksia. Tällaisia toimia, joiden myötä rahaa sijoitetaaan johonkin pitkällä ajalla tuloa tuottavaan kohteeseen kutsutaan investoinneiksi. Investointikohteita on monenlaisia ja investointi voi siis kohdistua sekä aineelliseen että aineetomaan kohteeseen. Edellytyksenä on, että niihin on sijoitettava rahaa, jotta myöhemmin saataisiin niiden avulla usean vuoden ajan rahatuloa. Rakennus, kone laite, yritys, arvopaperi tai koulutus voivat olla investointeja. Investointeja arvioidaan aina niiden kannattavuuden perusteella.

Investointipäätös
Päätkökset ovat vaikeita, varsinkin isot päätökset. Investoinnissa on kyse suurista rahasummista ja niiden sitomisesta pitkäksi aikaa yhteen tarkoitukseen. Päätös tarkoittaa käytännössä valitsemista eri vaihtoehtojen väliltä ja myös sitoutumista päätöksen edellyttämään toimintaan. Vaihtoja on aina vähintään kaksi. Touteuttaakko investointisuunnitelma vai ei?

(Kannattava maatilayritys -Tieto tuottamaan, Jukka Pellinen, 2008)


Ennen Investointia IN VES TOIN TI Investoinnin  jälkeen
Lähtötilanne

Tuloslaskelma
Tase
Tuotannon tunnusluvut

Kannattavuus
Maksuvalmius
Talouden tunnusluvut
Kannattavuus
Likimääräinen annuiteetti

Tuotannon tunnusluvut
Muutokset toiminnassa
Käyttöpääoman lisäys
Yleiskustannusten lisäys
Rahoitus
rahoitustarve=
rahan lähteet

Oma rahoitus
tulorahoitus
muu oma rahoitus

Investointituki
Vieras pääoma
Maksuvalmius
Investoinnin maksu, käyttöpääoman lisäys
oma rahoitus
vieraan pääoman nosto
investointiavustuksen nosto
Investoinnin alv
Toiminnasta ja rahoituksesta aiheutuvat lisätulot
Toiminnasta ja rahoituksesta aiheutuvat lisäkulut
Verot
Verotus
Lisätulot
Vähennykset
Verotettavan tulon muutos
Veroprosentti
Muutos veroissa
Lopputulos
Tuloslaskelma
Tase
Tuotannon tunnusluvut

Kannattavuus
Maksuvalmius
Talouden tunnusluvut

InvestointilaskelmaTuotantorakennuksen rakennuttaminen

Tapahtumaloki
28.10.2014
Prosessikaavio

11.11.2013
Prosessikaavio

31.10.2013
Prosessikaavio

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018