Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Yleistä maataloudesta

Yrittäjyys

Yrityksen toiminnot

Investoinnit

Sidosryhmät

Kestävä kehitys

Tapahtuman järjestäminen


Johtaminen on järjestelmällistä työtä, jolla yrityksen toimintaa ja kannattavuutta pyritään parantamaan. Tämä on tarpeen myös yhden ja kahden hengen yrityksissä.  Johtaminen lähtee liikkeelle tilakokonaisuuden hallinnasta ja päämäärien asettamisesta eli strategisesta johtamisesta. Sen jälkeen siirrytään operatiiviseen johtamiseen eli vuosisuunnitelmat,  kehittämiskohtien etsiminen  ja tulosten aktiivinen seuraaminen. On tärkeätä ymmärtää tulosten ja  prosesseissa tapahtuvan tekemisen välinen yhteys eli prosessien toimintaa muuttamalla voidaan parantaa tuloksia. Päätökset tehdään mitattujen tulosten perusteella.
 

Hyvä johtaminen on elintärkeätä tilan muutosvaiheissa kuten sukupolvenvaihdosten, laajennusinvestointien ja tuotannon muutosten yhteydessä.
 

Asiantuntevien suunnittelijoiden ja neuvojien tieto-taidon hyödyntäminen sekä toisilta oppiminen eli benchmarking ovat osa tuloksellista johtamista. Tärkeintä on oman  tilan tilanteen totuudenmukainen arviointi, vahvuuksien löytäminen, päämäärän asettaminen ja oikeiden toimenpiteiden valinta.


Minustako yrittäjä - ensiaskeleet kannattavaan hevosyrittäjyyteen
Yrittäjyys- tietokortit sisältävät poimintoja Sanna Eevan opinnäytetyöstä. Työ valmistui vuonna 2011 HAMKissa.

Miten sukupolvaihdos maatilalla toteutuu? Opinnäytetyö Juha Toivonen 2011 HAMK.
Maatilan sukupolvenvaihdoksen vaiheetUusyrityskeskusverkosto tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille.
Sivustolla Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, tehty 2012. Liiketoimintasuunnitelman (LTS) pohja. Palveluun kirjautumalla voit täyttää ja tallentaa omia tietojasi.Tapahtumaloki
28.10.2014
Prosessikaavio

11.11.2013
Prosessikaavio

31.10.2013
Prosessikaavio

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018