Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
 

GREEN CARE - VIHREÄ HOIVA


Mitä Green Care on?

Green Care (myöh. kaaviossa myös GC) tarkoittaa hoitomuotoa, jossa käytetään hyväksi ihmisen suhdetta luontoon ja eläimiin. Green Care suomennetaan termeiksi vihreä hoiva, vihreä voima tai luontohoiva, koska hoito- ja toimintamuotoina Green Carea on olemassa monenlaista; fyysisesti tai psyykkisesti hoitavaa, kuntouttavaa tai voimaannuttavaa.

Green Care on käytännössä luonto-, eläin-, puutarha- ja maatila-avusteista toimintaa. Ajallinen kesto voi olla yksittäinen lyhyt tapahtuma, kurssimuotoinen, säännöllisesti toistuva (esim. viikoittain, kuukausittain), päivittäinen tai koko asuminen tapahtuu Green Care -ympäristössä.

Suomessa toimiva yhdistys Green Care Finland Oy, tarjoaa sivuillaan lisätietoa aiheesta, järjestää tapahtumia sekä toimii eettisenä ja ohjaavana tahona jäsenyrityksilleen.

Teemu Peuraniemi pitää Vihreä Hyvinvointi -sivustolla ajantasaista blogia Green Care -aiheista sekä jakaa infoa ja linkkejä tuleviin GC -tapahtumiin.

Työtehoseuran Green Care -sivu.

Maaseutupolitiikan Green Care -sivut.

Video: Green Care Finland ry:n Katri Krannin johdanto Green careen - vihreään hoivaan Sitran Imuilmiö-tapahtumassa 18.5.2011.

Video in English: Green Care in Finland. Katariina Soinis presentation in Green Care Workshop, Trondheim, Norway 26.6.2012.

Prosessikaavion tarkoitus

Tämän prosessikaavion on luonut Agrologiopiskelija Katie Halonen opinnäytetyönään (<- työn julkaisun jälkeen tulee tähän linkiksi) syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Kaavioon on kerätty linkkeinä, tiivistetty ja järjestelty verkosta löytyvä tarpeelliseksi katsottu tieto ja ajatukset liittyen Green Care -toimintaan, sen muotoihin ja periaatteisiin sekä Green Care -statuksen velvoitteisiin.

Kunkin laatikon sisältö aukeaa klikkaamalla sitä.
Päätuotteet -laatikosta löytyy Green Care yrityksiä, maatiloja ja muita toimijoita.
Sivutuotteet -laatikossa on listattuna Green Caren innoittamana olevia hankkeita ja aiheesta tehtyjä ja sitä sivuavia opinnäytetöitä.

Tätä prosessikaaviota voidaan käyttää itseopiskelu- tai kurssimateriaalina Green Care -toimijoille tai toiminnasta kiinnostuneille.

(kaavio päivitetty 9.2.2015)
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018