Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
RAVIVARSAN KASVATUS

Työssä seurataan ravivarsan tietä vastasyntyneestä oikeaksi ravihevoseksi. Tarkoitus on lineaarisesti kuvin ja videoilla havainnollistaen esittää hevosessa tapahtuva muutos ja kehitys aikuiseksi käyttöhevoseksi.

 

Ajanjakso varsan suunnittelusta ja sen kilpailuikäiseksi ravihevoseksi kasvamisessa kestää olosuhteista ja hevosesta itsestään riippuen kolmesta viiteen vuoteen.

Tämä kaavio rakentuu osana Essi Sarjasen amk-opinnäytetyötä.

KUVA. Essi Sarjanen ja Viking New Way Mustialassa (Kuvaaja: Tanja Konttila)


Hyödyllisiä internetlähteitä liittyen aiheeseen:

Hevosjalostusliitot
Hevostietokeskus
Hippolis
Ravitieto.fi
Suomen Hippos Ry


Työssä käytetty lähdekirjallisuus:

Eläinten lääkintä ja hoito; Sirkkola, Tauriainen 2009
Tamman tiineys ja varsominen; Katila, Kaukinen, Heiskanen 2013


 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018