Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Koneet
Heinänteko
Kasvinsuojelu
Lannoitus
Muokkaus ja kylvö
Sadonkorjuu
Säilörehunteko
Säilörehunteko
Sadonkorjuun ajankohtaan vaikuttaa tavoiteltava D-arvo, jolla mitataan rehun sulavuutta. Kesän aikana korjataan yleensä 3 satoa, mutta 1. sato on suurin.

Katso säilörehun prosessikaavio täältä.

Ensin sato niitetään. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi niittomurskainta.Niittomurskain:
Rehunniiton lisäksi niittomurskaimella voi tehdä myös maisemanhoidollisia töitä. Niittomurskaimella tehty rehunniitto nopeuttaa niitetyn nurmen kuivumista, sillä kasvin rakenne rikkoutuu ja nestettä haihtuu paremmin.


Varsinaiseen rehun korjuuseen voidaan käyttää esimerkiksi tarkkuussilppuria, mikäli rehu varastoidaan siilossa tai aumassa. Lisäksi tarvitaan myös hapotin ja peräkärry rehua varten.


Tarkkuussilppuri: Tarkkuussilppurilla voi noukkia ja silputa tai niittää ja silputa rehua.Se tekee helposti käsiteltävää, lyhyttä, tasamittaista ja hyvänlaatuista silppua, joka tiivistyy hyvin. Esikuivatun säilörehun korjaaminen tarkkuussilppurilla on yleisin tapa korjata säilörehua.
 

Hapotin:
Hapottimen avulla rehuun saadaan säilöntäaine.


 
Rehu voidaan varastoida esimerkiksi laakasiiloon. Laakasiiloon ajettu rehu levitetään traktorilla tasaisesti ja tiivistetään hyvin.Säilörehun korjuu voidaan tehdä myös noukinvaunulla.
Noukinvaunu: Noukinvaunu on nimensä mukaisesti perävaunu, joka myös noukkii kasvuston. Noukinvaunukatkoo korret epätasaisesti poikki noukkiessaan niitä. Se ei kuitenkaan aiheuta korsille muuta vauriota. Noukinvaunulla rehunkorjuu tapahtuu tehokkaasti.Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä myös rehupaaleja. Tällöin rehun säilymisen kannalta on tärkeää, että ne myös kääritään muoviin.Käärivä paalain: Käärivän paalaimen etuosa kerää rehun karholta ja lisää säilöntäaineen rehuun, tämän jälkeen tapahtuu itse paalaus. Lopuksi paali vielä kääritään koneen takaosassa olevalla käärimellä. Kahta työvaihetta voidaan tehdä samaan aikaan, sillä toista paalia voidaan kääriä samalla kun uusi paali muodostuu kammiossa.
 

Lisää kuvia käärivästä paalaimesta täältä.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021