Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
1. Växthus
2. Plantskola
3. Frilandsodling
4. Demonstrationsland grönsaker
5. Kryddgården
6. Parken
7. Margretebergsparken
8. Internat
9. Kansli & matsal
10. Gamla skolhuset
11. Parkskolan
12. Hönshuset
13. Margreteberg gård
14. Grundträsket


Här börjar stigen till Grundträsket som är en grund och mycket frodig källsjö som ligger österom Bodom träsk i Esbo invid ring III. Sjöns största djup är bara drygt 1 m. Öppet vatten finns det i dag på ca 70 hektar, men sjön håller på att växa igen. Grundträsket är naturligt en näringsrik (eutrof) sjö, men även människans verksamhet och odlingarna runt sjön har delvis påverkat igenväxningen. Försök med iståndsättning av sjön har gjorts sedan 2005. Sjön har ett rikt fågelliv och fungerar även som viloplats för flyttfåglar. Även ett rikt växtliv finns i och runt sjön. I Esbo stads generalplan är sjön märkt som skyddsområde. Grundträsket är även ett Natura 2000-område. Mera info om Grundträsket hittar du bl.a. i Esbo miljöcentrals publikation
Extern närsaltsbelastning och närsalter som frigörs ur bottensedimentet i Grundträsk.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021