Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
1. Växthus
2. Plantskola
3. Frilandsodling
4. Demonstrationsland grönsaker
5. Kryddgården
6. Parken
7. Margretebergsparken
8. Internat
9. Kansli & matsal
10. Gamla skolhuset
11. Parkskolan
12. Hönshuset
13. Margreteberg gård
14. GrundträsketMargretebergsgård bildades 1795 när två tidigare hemman slogs samman, den första ägaren var G. v. Värnhjelm. Därefter hade gården ett flertal ägare före den på 1930-talet köptes av Svenska småbruk och egnahem Ab, som på ideell bas vill "verka för den svensktalande befolkningens fästande vid jorden".  År 1945 flyttade man Överby skola för landsbygdsyrken från Överby i Kyrkslätt till Margreteberg eftersom skolans utrymmen måste evakueras när Porkala arrenderades åt Ryssland. Svenska trädgårdsmästarskolan flyttade till Margreteberg 1971 från Kuppis i Åbo. Idag hyr Axxell delar av Margreteberg gård av Svenska småbruk och egnahem för sina trädgårdsutbildningar. Själva huvudbyggnaden används som bostäder.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021