Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Tuotettu lämpöä, 17.5.2010
Energiahakkeella tuotettu lämpö lämpövoimalaitoksella.
Tutustu raporttiin
Öljy/Puu, 23.4.2010
Verrokkipolttoaineena olevan kevytöljyn määrän laskennassa käytin energiasisältönä 10,25MWh/l ja kattilahyötysuhteena 85%.
Tutustu raporttiin
Korvattu öljyä, 23.4.2010
Verrokkipolttoaineena olevan kevytöljyn määrän laskennassa käytin energiasisältönä 10,25MWh/l ja kattilahyötysuhteena 85%.
Tutustu raporttiin
Puun kulutus, 23.4.2010
Energiahakepuun kulutus lämpövoimalaitoksella
Tutustu raporttiin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021