Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Hotspotit
Autohalli
Havaintometsä
Koneosasto
Lämpövoimalaitos
Muita rakennuksia
Oppilasasuntola
Päärakennus
Sahanmäki
Tähän tulee tietoo ...Saha
Opetuskäytössä oleva saha.

Savusauna ja savupirtti

Hirsirakentaminen
Kurssin aikana perehdytetään perinteisiin hirrenveistotaihoihin siten, että kurssilaiset kykenee rakentamaan itsenäisesti hirsikehikon niin pyörö- kuin pelkkahirrestä.

Perinnerakentaminen
Kurssin aikana perehdytetään perinteiseen rakentamiseen filosofiaan ja käytännön taitoihin kuten pärehöyläykseen, piiluveistoon ja keittomaalin valmistamiseen.


 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019