Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Hotspotit
Autohalli
Havaintometsä
Koneosasto
Lämpövoimalaitos
Muita rakennuksia
Oppilasasuntola
Päärakennus
Sahanmäki
Havaintometsä

Oppilaitoksen hallinnassa on yli 1000 ha metsiä (Ylöjärven Kurussa ja lähikunnissa), joissa tehdään erilaisia harjoitustöitä. Työt liittyvät metsänhoitoon ja puuntuottamiseen, metsäviljelyyn, taimikonhoitoon, puutavaran korjuun suunnitteluun, kasvastus- ja päätehakkuisiin, metsäsuunnitteluun. Lisäksi oppilaitos käyttää  metsiä virkistyskäytön, pitkospuiden ja nuotiopaikkojen rakentamisen sekä riistan ruokinnan opiskeluun.
Nykyaikaisen puunkorjuun opettamiseen tarvitaan laajoja harjoitustyömaita, lähinnä hakkuukonekelpoisia kasvatus- päätehakkuuleimikoita yksityistenkin mailta. Kuormatraktorinkuljettajaopetus tarvitsee talviaikaan ajoharjoittelutyömaita.

Kuvia havaintometsästä ...
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019