Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Automaation hyödyntäminen maataloudessa, 20 osp
Paikannuksen perusteet
Puimurin satokartoitusjärjestelmä
Peltolanan käyttö
Hakemaasi tietokorttia ei löytynyt


Kategorian alle on koottu Sedun teknologiatiimin koostama osuus hankkeesta Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka. Materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Sivusto on alkuvaiheessa, joten virheitä varmasti löytyy. Jos löydät virheitä tai kykenet antamaan kehittämisvinkkejä, niin niitä voi laittaa osoitteeseen ville.ketomäki@sedu.fi

Tämä on kaikille valinnainen tutkinnon osa, niin maatalousalan kuin maatalousteknologian osaamisalaa opiskeleville. Tutkinnon osa suoritetaan toisena opiskeluvuonna.Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa
 • tunnistaa ja arvioida automaatiotekniikan uusia hyödyntämismahdollisuuksia maataloudessa
 • hyödyntää automaattisia työtä helpottavia laitteita (kuten esimerkiksi tuotantorakennusten ilmanvaihto, ruokintalaitteet, lypsyrobotti, tuotoksen mittaus, valvonta, työkoneiden automaatio, täsmäviljely, gps-paikannus – automaattiohjaus, viljankuivaamon automaatio, maatilojen lämpökeskusten automaatio)
 • käyttää automaatiota työmenetelmien kehittämisessä
 • arvioida työnmenekin muutoksia eri vaihtoehtojen vertailussa
 • arvioida, miten laitteen käyttöiän aikana automaatioteknologia tulee kehittymään
 • käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä
 • käyttää tuotannonohjausjärjestelmiä pelto- ja eläintuotannossa
 • arvioida tuotantoketjujen energia- ja kustannustehokkuutta ja tehdä ehdotuksia toiminnallisuuden parantamiseksi
 • hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden mukaan
 • testata laitteita ja paikantaa toimintahäiriöitä
 • säätää ja huoltaa laitteita
 • käyttää korjauksissa tarvittaessa asiantuntija-apua
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021