Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

14.4.2009

 

Jätevedet
 85%
Jätteet
 75%
Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt
 82%
Pellon käyttö ja lannoitus
 95%
Raaka-aineiden kulutus ja käyttö
 50%
Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen
 68%
Muut ympäristöön liittyvät tekijät
 86%

 

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021