Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Mikkelän navetan yleiskuvaus

Mikkelän navetta toimii opetusnavettana. Yrittäjillä on sopimus käytännön kotieläinhoidon opetuksesta koulun kanssa.

Tilan navetta on uusi ja nykyaikainen. Navetan rakentaminen aloitettiin kesällä 2006 ja se valmistui toukokuussa 2007. Navetta on makuuparsipihatto ja eläimet ruokitaan seosrehulla. Tilalla on 85 lypsylehmää ja saman verran nuorkarjaa. Lypsy hoidetaan rinnakkaislypsyasemalla. Lehmät ovat rodultaan ayrshirea ja holstein- friisiläisiä. Karjan väriläiskänä on yksi kyyttökin.
 Pihattonavetan pinta-ala on 1100m2 ja nuorkarjan käytössä olevan vanhan navetan pinta-ala 350m2.

Tilalla on peltoa 93ha josta puolet on vuokramaata. Metsää on 20ha. 

Katso lisää kuvia Mikkelän navetastaIlmakuva Mikkelän tilasta.

Parvelta otettu kuva makuuparsipihaton sisätiloista. 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021