Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Koulutus

Hevoskeskus

Opetusmaatila

Hevosopetus

Luonto-ohjaajaopetus (riistalinja)

Opetusmaatilalla on

30 lypsylehmän pihattonavetta
64 ha peltoa

18 omaa ratsua ja nuorta hevosta
20 valmennuksessa olevaa ravihevosta
20 täyshoidossa olevaa hevosta hevosurheilukeskuksessa ja pikkutallissa.


Opetusmaatilan tavoitteet ja tehtävät:

Opetusmaatilan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille ajanmukainen ja laadukas paikka harjoitella käytännön eläintenhoidon ja viljelyn taitoja. Peltoviljelyn tavoitteena on tuottaa karkearehut nautakarjalle, tarjota riittävästi laidunta lehmille ja hevosille ja hoitaa opetusmaatilan peltoja kestävällä tavalla niiden viljelykuntoa kehittäen ja ylläpitäen. Lypsykarjatalouden tavoitteena on tuottaa ensiluokkaista maitoa taloudellisesti ja eläinten hyvinvoinnista huolehtien. Hevostalouden opetuksellisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on hevosten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä valmennettavien hevosten eteneminen valmennuksessa kullekin hevoselle asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti.                                     


Pellon käyttö:

rehuohraa n. 15 ha
rehukauraa n. 10 ha
säilörehua n. 35 ha
kuivaheinää n. 5 ha
lehmä- ja hevoslaidunta n. 15 ha


Opetusmaatilan henkilökunta:

Opetusmaatilalla on töissä maatilan työnjohtaja Timo Hekkala, karjamestari Maarit Sormunen sekä karjanhoitajat Harri Niskala ja Kati Möttönen. Maatilan työnjohtaja vastaa opetusmaatilan peltotöistä ja on mukana metsätalouden käytännön harjoituksissa. Karjamestari vastaa navetan toiminnasta. Työnjohtaja ja karjanhoitajat vastaavat tilan käytännön töistä sekä myös opiskelijoiden ohjauksesta. Työnjohtajalla ja karjamestarilla on molemmilla agrologin tutkinnot.


Lypsykarjatalous opetusmaatilalla:

Opetusmaatilan navetta on rakennettu vuonna 2005. Opetusnavetassa on tilat n. 30 lypsylehmälle ja uudistukseen tarvittavalle nuorkarjalle. Rakennuksen kerrosala on 1160 m³. Rakennuksen harjakorkeus on yhdeksässä metrissä. Koska eläintilan sisäkatto myötäilee ulkokattoa, rakennuksessa on runsaasti ilmatilaa. Rakennuksessa on hyödynnetty puurakentamisen mahdollisuuksia: kantavina rakenteina on liimapuupalkit ja ulkoverhous on myös puuta. Sisäseinien verhouksena on käytetty vanerilevyjä ja puupaneelia. Rakennuksessa on myös rehunvarastointitila sekä yläkerrassa luokkahuone, josta voi seurata alapuolisen lypsyaseman ja eläinhallin tapahtumia erkkeri-ikkunoiden läpi. Navetan yhteydessä on laakasiilot säilörehun varastointia varten ja 1600 m³:n lietesäiliö.
 

Navetassa on 2 x 4 –paikkainen, kalanruotomallinen lypsyasema. Asema on varustettu nykyaikaisella tekniikalla. Lypsimissä on automaattiset irroittimet sekä virtaukseen perustuva maidon mittaustekniikka. Eläinten seurannassa ja kiimojen tarkkailussa avustaa aktiivisuus- sekä maidon sähkönjohtokykymittari. Lypsimiin voidaan ohjelmoida myös lehmäkohtainen lypsyohjelma hieronta- ja stimulointiominaisuuksilla.
 

Ruokinnassa lehmät saavat karkearehua vapaasti. Säilörehu jaetaan ruokintapöydälle kiskoruokkijalla neljästä viiteen kertaan päivässä. Väkirehun lehmät saavat tuotoksen mukaan väkirehukioskista.

Eläinten hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan parsipetien avulla, mitkä ovat asennettu niin lehmille kuin hiehoillekin. Pihatossa on kumimattopäällysteinen ritiläpalkki lattia, jonka puhtaudesta huolehtii lantaraappa. Lehmät ulkoilevat talvella ja kesällä, hiehot laiduntavat kesäisin.
 

Keskituotos on tällä hetkellä 8800 kg (energiakorjattu maitotuotos yli 9500 kg), valkuais- % on 3,68 ja rasva- % on 4,43. 12 kk keskimääräinen solupitoisuus on n. 82 000 kpl/ml. Tuotokseen vaikuttaa alentavasti suomenkarjan eläinten tuotos.

Ruokintamuotona käytämme vilja- ja puolitiiviste -ruokintaa; viljana kauraa ja ohraa (1:1) litisteenä. Säilörehun on laakasiiloihin tehty esikuivattu säilörehu. Kesäaikaan lehmät laiduntavat päivisin ja tuotosta pyritään tasoittamaan säilörehulla.

Koulun lypsykarja on pääosin rodultaan ayrshireä, lisäksi löytyy holsteinlehmiä sekä länsisuomenkarjaa. Myös alkionsiirtoa käytetään osana tilan karjanjalostusta.
 

Ruukin maaseutuopistoon on hankittu uusi Valtra N141–traktori kevättalvella 2011 täydentämään opetusmaatilan kalustoa voimaa ja tehoa vaativissa kasvukauden töissä. Uusi traktori on hyvä lisä kone- ja ajo-opetuksessa maatalousalan perustutkinto-opiskelijoille. Tehoa koneesta löytyy 150 hv ja vääntöä 580 Nm. Maaseutuopistolla on kaiken kaikkiaan 9 traktoria. Suurin osa niistä on kotimaisia Valtroja. 2000-luvulla hankittuja traktoreita ovat John Deere 6520, Valtra 85A ja New Holland TN 75 D. Koneiden hankinnassa ja huolloissa pyritään turvallisuuden ja käyttötarkoitukseen sopivan tehon lisäksi kestävän kehityksen mukaisesti pitkään käyttöikään. Traktorihallista löytyvät mm. 70-luvun alkuvuosilta olevat Valmet 502 ja Valmet 1100-traktorikaivuri.Tapahtumaloki
21.11.2016
Valokuva

21.11.2016
Valokuva

21.11.2016
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
Ruukin maaseutuopiston opetusmaatilalla on 30 lehmän moderni pihattonavetta. Maidontuotanto on tilan päätuotantosuunta ja pelloilla tuotetaan karjan tarvitsema säilörehu, osa viljasta sekä laidunrehu.

Tilan kone- ja korjaamotiloissa opiskellaan työn kautta erilaisia maatalouden korjaamo- ja huoltotöitä.

Opiston hevosurheilukeskuksessa on valmennuksessa 20 ravihevosta eri puolilta Suomea. Omia ratsuja koululla on 15. Lisäksi on hoitohevosia niin, että hevosia on kaikkiaan n. 55. Hevosurheilukeskuksessa on  maneesi, ratsastuskenttä, ravirata, hiittisuora sekä metsälenkki hevosten liikutukseen.

Tuotantosuunnat:
maidontuotanto
hevostalous


Yhteystiedot:
Sammalkankaantie 280
92400 Ruukki


KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018