Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Ruukin maaseutuopistolla on 30 paikkainen nykyaikainen pihattonavetta. Tilalla on lypsylehmiä n. 30, jotka ovat pääasiassa ayrshire-rotuisia, lisäksi löytyy holsteineja sekä länsisuomenkarjaa.

Maidontuotannon tavoitteena on antaa opiskelijoille malli nykyaikaisesta taloudellisesta tuotannosta.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021