Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Muut ympäristöön liittyvät tekijät

 

Muut ympäristöön liittyvät tekijät
 100%

 

 

Täyttämättömät osa-alueet:

 

Jätevedet
Jätteet
Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt
Pellon käyttö ja lannoitus
Raaka-aineiden kulutus ja käyttö
Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen

 

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021