Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt

 

Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt
 93%

 

 

Täyttämättömät osa-alueet:

 

Jätevedet
Jätteet
Pellon käyttö ja lannoitus
Raaka-aineiden kulutus ja käyttö
Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen
Muut ympäristöön liittyvät tekijät

 

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021