Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Loimaan koulutilalla harjoitetaan yleisimpiä pellon muokkaus- ja kylvömenetelmiä. Tällä hetkellä käytössä olevat menetelmät ovat tärkeysjärjestyksessä:

1. suorakylvö
2. kevytmuokkaus lautasäkeellä
3. perinteinen kyntö ja kylvömuokkaus sekä
4. kultivointi.
Kevättöitä tehdään usealla eri menetelmällä. Tämä mahdollistaa lohkokohtaisesti oikea-aikaisen kevätkylvön. Loimaan seudun savialueilla kylvön ajoittuminen ”oikeaan” ajankohtaan on ensisijaisen tärkeää peltokasvien itämisen ja orastumisen kannalta. 
Kylvöt suoritetaan kahdella erityyppisellä suorakylvökoneella, joissa itsessään on niin sanottu jyräpyörästö. Tämän vuoksi erillistä jyräystä ei pidetä tarpeellisena.
Kuivalannan ja lietteen levitys on ulkoistettu. Naapurustossa on tehokasta ja ajanmukaista lannanlevityskalustoa käytettävissä.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021