Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 Tilan porsastuotos on valtakunnan kärkitasoa, noin 25 vieroitettua porsasta vuodessa emakkoa kohden. Tällaiseen tulokseen tarvitaan hyvä eläinaines, huolellinen  ja tarkkaavainen eläinten hoitotyö sekä hyvinvoivat eläimet. Eläinten hyvinvointiin onkin tilalla panostettu mm. antamalla eläimille reilusti tilaa ja kuivikkeita. Hyvinvoivien eläinten parissa on myös mukava tehdä työtä.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021