Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Koulutus

Koneet ja kalusto

Lampola

Pieneläintilat

Navetta

Opetusmaatila

Koivikon karja


Navetassa on 3 päätoimista työntekijää; karjamestari ja 2 karjanhoitajaa sekä kaksi navettakissaa.


Navettarakennus
 

 

Oulun seudun ammattiopiston robottinavetta, KoRoNa, valmistui Muhoksen Matokorpeen kesäkuussa 2006.

                                                                                          

Navettarakennuksen pinta-ala on n. 2000 neliömetriä.

Navetassa on tilaa 60 lypsävälle lehmälle ja 60 hieholle.

 

Navetassa on koneellinen ilmanvaihto ja lannanpoisto.

Lehmien kulkukäytävät pidetään pintaraappojen avulla puhtaina. Tämä edistää eläinten terveyttä ja mahdollistaa osaltaan tuotettavan maidon hyvän hygieenisen laadun.

                                                          
                                      
 
 

Navetan suunnittelussa on huomioitu erityisesti käyttö opetuksessa ja eettisen eläintenpidon vaatimukset.

Navetan yläkerrassa on opetustila tietokoneineen, jossa voidaan harjoitella maatalouden tietotekniikkaohjelmien käyttöä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus oppia lypsy kolmella eri menetelmällä: tandemlypsyasemalla, automaattisen lypsyjärjestelmän hallinta sekä erilleen lypsy sankokoneella.

 navetta1
Karja
 

Karja koostuu kolmesta maitorodusta: länsisuomenkarjasta, holsteinista ja ayrshirestä.

Lehmät saavat kulkea navetassa vapaasti ja päättää itse, milloin lepäävät, syövät tai käyvät lypsyllä.

Jokainen lehmä lypsetään vähintään  kahdesti vuorokaudessa. Korkeatuottoiset lehmät käyvät oma-aloitteisesti lypsyllä kolmesti vuorokauden aikana. 
Ruokinta
 

Eläinten ruokinta on pitkälti koneellistettu. Karjanhoitajat seuraavat ja ohjaavat ruokinnan toteutumista tietokoneen avulla.

 

Perusrehuna on koulun omilla pelloilla tuotettu säilörehu, joka on varastoituna kahteen korkeaan rehutorniin. Rehunjakovaunu jakaa lehmille uutta säilörehua useita kertoja vuorokaudessa.

 

Väkirehun lehmät saavat lypsyn yhteydessä robotilla ja erillisistä väkirehukioskeista.

 

Pikkuvasikoilla on juoma- ja väkirehuautomaatit.

Osa nuoresta karjasta ruokitaan käsin, että opiskelijat saavat harjoitusta tästäkin tärkeästä työvaiheesta.

 
Lypsy
 

Automaattinen lypsyjärjestelmä huolehtii lypsyn toiminnasta ympäri vuorokauden.

 

Lehmän tullessa lypsyrobottiin kone tunnistaa sen kaulassa olevan transpoderin perusteella.

 

Robotille on ohjelmoitu lehmän vedinten sijainti. Robottikäsi etsii vetimet lasersilmän avulla, pesee vetimet erillisellä pesukupilla ja sen jälkeen kiinnittää lypsimet paikoilleen.

 

Lypsyjärjestelmä seuraa maidon laatua ja ohjaa automaattisesti erilleen maidon, joka poikkeaa värin tai sähkönjohtavuuden perusteella normaalista maidosta.

 
Eläinten hyvinvointi
 

Mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen on hyvä lähtökohta eläinten hyvinvoinnille pihattonavetassa.

 

Sosiaalisena eläimenä naudalle on tärkeää saada olla kontaktissa lajikumppaneidensa kanssa, oli kyse sitten aikuisista eläimistä tai pikkuvasikoista.

 

Tärkein tekijä eläinten hyvinvoinnin kannalta on tässäkin navetassa karjanhoitaja. Hoitajan työhön kuuluu jatkuvasti seurata eläinten hyvinvointia.

 

Huipputeknologiastakin on muistettava, että se tekee eläinten hyväksi vain sen, mitä se on ohjelmoitu tekemään.

 

Tapahtumaloki
18.1.2013
Valokuva

18.1.2012
Prosessikaavio

16.1.2012
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
Koivikon koulutilalla on annettu maatalousalan opetusta vuodesta 1848. Uusi automatisoitu robottinavetta valmistui 2006. Samalla uusittiin myös peltoviljelykalusto ja traktorit.  Koululla on lehmien lisäksi lampaita, kanoja sekä pieneläimiä. Luonnonvara-alan opetusta on sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksena (näyttötutkinto).

Tuotantosuunnat:
maidontuotanto
kasvinviljely
pieneläimet
maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen

Yhteystiedot:
Kirkkotie 1
91500 Muhos


Koivikon opetusmaatila

Promote Your Page Too
KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020