Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Tämän prosessikaavion avulla voit tutustua puiston ja jaimiston  toimintaan ja eri työvaiheisiin.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021