Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Tilat ja rakennukset
Päärakennus
Oppilasasuntola
Herukkapensaat
Konehalli
Konekatos
Autotallit
Museo
Polttoainevarasto
Lämminilmakuivuri
Metallityöpaja
Opetustyöpaja
Maneesitalli ja varusteverstas
Kärkelän talli
Hevostarhat
Laidun
Ratsastuskenttä
Hevosreitti ja ravirata
Säilörehu- ja kuivikevarasto
Navetta
Kylmäpihatto
Sikala
Riistalinjan rakennus "Uuttu"
 OPETUSTYÖPAJAOpetustyöpajalla on yksi luokkahuone, nimeltään Puustelli. Sieltä löytyvät myös puutyöpaja, tulityöpaja sekä koneiden huolto- ja korjaushalli. Opetustyöpajalla omassa varastoissaan säilytetään metsätyövälineet ja -varusteet.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021