Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Tilat ja rakennukset
Päärakennus
Oppilasasuntola
Herukkapensaat
Konehalli
Konekatos
Autotallit
Museo
Polttoainevarasto
Lämminilmakuivuri
Metallityöpaja
Opetustyöpaja
Maneesitalli ja varusteverstas
Kärkelän talli
Hevostarhat
Laidun
Ratsastuskenttä
Hevosreitti ja ravirata
Säilörehu- ja kuivikevarasto
Navetta
Kylmäpihatto
Sikala
Riistalinjan rakennus "Uuttu"

 

 KYLMÄPIHATTO
Koulutilamme kylmäpihatto on rakennettu vuonna 1997. Kylmäpihatto on kylmä, kevytrakenteinen tila, jossa pidetään sonneja ja hiehoja. Sonnit kasvatetaan kylmäpihatossa teuraskypsäksi, hiehot siirretään vähän ennen poikimista navettaan.

 
Talveksi pihattoon muuttavat myös varsat, jotka koulutetaan talven aikana. Tallivuorolaiset hoitavat varsat eli ruokkivat, harjaavat jne. Sonnit ja hiehot hoidetaan navetan töiden yhteydessä. Eläimet ruokitaan ja karsinat kuivitetaan tarpeen mukaan. Lisäksi tarkkaillaan eläinten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Pihatossa on oma rehutorni, josta jaetaan täysrehu.  Säilörehu on yleensä paalissa, joka halkaistaan ja jaetaan pienemmissä erissä eläinten eteen.
 

Kuvia varsapihatosta talvella 2009.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021