Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Tilat ja rakennukset
Päärakennus
Oppilasasuntola
Herukkapensaat
Konehalli
Konekatos
Autotallit
Museo
Polttoainevarasto
Lämminilmakuivuri
Metallityöpaja
Opetustyöpaja
Maneesitalli ja varusteverstas
Kärkelän talli
Hevostarhat
Laidun
Ratsastuskenttä
Hevosreitti ja ravirata
Säilörehu- ja kuivikevarasto
Navetta
Kylmäpihatto
Sikala
Riistalinjan rakennus "Uuttu"
KOULUTILAN NAVETTA

 

 
 

 
 
Koulutilan navetta on valmistunut vuonna 1991. Navetassa on 29 makuupartta kahdessa rivissä ja noin 30 paikkaa nuorkarjalle ja vasikoille. Nuorkarja asustaa ryhmäkarsinoissa, joihin mahtuu noin neljä siemennysikäistä hiehoa. Vastasyntyneille vasikoille on pienemmät yksilökarsinat, jotka sijaitsevat vähän ylempänä lattiatasosta. Vasikoita pidetään aluksi yksilökarsinoissa tuttiämpärijuotolla ja sen jälkeen ne siirretään ryhmäkarsinaan hapanjuotolle.
 
Lehmien ruokinta hoidetaan automaattisella ruokintakioskilla, missä lehmät voivat ruokailla milloin haluavat. Nuorkarjalle väkirehut jakaa kiskoruokkija, josta nuorkarja saa jauhoja, rypsiä, kivennäisiä ja mullinherkkua. Noin 2 kk ikäisille vasikoille on hapanjuomaa tarjolla jatkuvasti vasikkapiian avulla. Alle 2 kuukauden ikäiset vasikat juotetaan ternimaidolla ja maitojauheella.
 
Rehu säilötään laakasiiloihin ja pyöröpaaleihin. AIV-rehu jaetaan Varmolift rehunjakovaunulla. Navetan rehuladossa on hyvät tilat. Yhdessä laakasiilossa on AIV-rehua, yhdessä kutterinlastuja ja lisäksi on kylmäilmakuivuri kuiville heinille ja olkipaaleille. Navetan toisessa päässä ovat kaikki nautojen ja sikojen väkirehusiilot sekä jauhatuskeskus. Jauhatuskeskuksessa jauhetaan viljat ja siellä valmistetaan seosrehuja.
 
Lypsyasemana toimii 2x2-tandem-ohikulkuasema.
 
Koulutilan navetta talvella 2009.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021