Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Tapahtumien järjestäminen

Luonto- ja ympäristöalan oppilaat järjestävät lähellä sijaitsevien alakoulujen oppilaille puuhattavaa tai retkiä muutaman kerran lukuvuodessa. Kaikki osalliset ovat palautteen mukaan olleet niin tyytyväisiä koulujen väliseen yhteistyöhön, että toimintaa jatketaan yhä edelleen, mutta aina uusin ideoin, uusien osallisten kanssa - jokainen lukuvuosi tuo kuvioon mukaan uudet oppilaat, ja osa opettajistakin saattaa vaihtua matkan varrella. 

Tapahtumien järjestäminen liittyy monella tavalla ammattiinsa opiskelevien oppimiseen: Tapahtuman järjestämisen oppiminen kaikkine taustatöineen ja huomioitavine asioineen, tehtävien ja puuhailujen suunnittelu tietylle kohderyhmälle, opiskeltujen asioiden eli ympäristöön ja luontoon liittyvien asioiden ja toimintojen  välittäminen muille sopivasti tapahtumaan liittäen, tarvittavien materiaaleihin tutustuminen & niiden hankkiminen ja valmistaminen, tapahtumasta ilmoittaminen ja uutisointi, koko projektin dokumentointi, palautteen kerääminen, mahdollinen retkiruokailun järjestäminen, kustannusten ja muiden resurssien laskeminen jne. ovat kaikki osa aktiivista opiskelua.

Alakoululaisten opetussuunnitelma on muutamissa järjestetyistä tapahtumista otettu huomioon hyvinkin tarkasti. Esimerkiksi oppitunti maailman vesivaroista ja niiden käytöstä suunniteltiin juuri sille ryhmälle ja siihen aikaan, jolloin se opetussuunnitelmassa olisi joka tapauksessa tullut käsiteltäväksi. Osa tapahtumista on taas rakennettu enemmänkin aktiiviseksi toiminnaksi ulkosalla, joka sopiii kaikille oppilaille, pienimmille eskarilaisillekin, vaikka mukana on aina ollut opetussuunnitelmaakin  tukevia asioita.

Tapahtumat on yleensä rakennettu jonkin yhteisen opittavan teeman ympärille:
Ammattinsa opiskelevien ryhmätöinä olemme järjestäneet läheisen Lohijoen rantoja kiertäen "vesipäivän" ja "luonto-linturetken" sekä useampia kierrätysaiheisia opetustuokioita, esimerkiksi  "Ympäristöpalapeli", "Vanhasta uutta" ja "Alajärven roskaralli".
Opetustuokioita ovat suunnitelleet myös yksittäiset oppilaat opinnäytetyönsä osana:
Tällaisina oppilastöinä on toteutettu mm. "Maailman vesi - säästä vettä"-oppitunti, "Riistapolku alakoululaisille"-ulkoiluiltapäivä, "Kuluta järkevästi - suojele ympäristöä" - retki lähimaastoon.

 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021