Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Lehtiartikkeli METSÄ2013 telkänuutuista
METSÄ2013 -osallistujamaiden lintukototaulukko
METSÄ2013 lintukotoinfo
Yleisötapahtumat
Kansainvälisyystoiminta (Kv-toiminta)
Pohjoisten luonnonkasvien näytemaa
Ruokapaja
Luonnonraaka-aineiden käsittelyasema
Näytemaat
Asuntolat
Peltolohkot
Kasvihuoneet
Kemijoki
Vihertyöhalli
Myllylampi
Korjaamo-ja konetilat
Puutarhamyymälä Silmu
Opetusmetsät
Lemmikkieläinhoitola
Biolämpökeskus
Biokompostori
Ohjelmapalvelukota
Luontopolut
Puu- ja metalliverstaat
Koulurakennus
Porotarha
Laidunalue
Hevoset
Porotarha


Poronhoidon
vuotuiskierron määrittävät paljolti vuodenajat, luonnonolosuhteet ja eläimen luontainen lisääntymis- ja kasvurytmi. Koululla on oma poroaitaus opetusmetsän alueella. Poroja on reilut parikymmentä ja ne luetaan kuuluvaksi Narkaus -paliskuntaan.










Poroaitaus toimii porotalousopiskelijoiden näyttöpaikkana ja se palvelee muutakin luontoalan opiskelua.





Porotarha on suosittu käyntikohde koululla vierailevien ryhmien käyntien yhteydessä.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021