Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Lehtiartikkeli METSÄ2013 telkänuutuista
METSÄ2013 -osallistujamaiden lintukototaulukko
METSÄ2013 lintukotoinfo
Yleisötapahtumat
Kansainvälisyystoiminta (Kv-toiminta)
Pohjoisten luonnonkasvien näytemaa
Ruokapaja
Luonnonraaka-aineiden käsittelyasema
Näytemaat
Asuntolat
Peltolohkot
Kasvihuoneet
Kemijoki
Vihertyöhalli
Myllylampi
Korjaamo-ja konetilat
Puutarhamyymälä Silmu
Opetusmetsät
Lemmikkieläinhoitola
Biolämpökeskus
Biokompostori
Ohjelmapalvelukota
Luontopolut
Puu- ja metalliverstaat
Koulurakennus
Porotarha
Laidunalue
Hevoset
Opetusmetsät


Oppilaitoksen hallinnassa olevaa metsäpinta-alaa on 630 hehtaaria. Metsä toimii sekä luonto- ja ympäristöalan että metsäalan koulutuksen oppimisympäristönä. Toisen asteen koulutuksen lisäksi myös ammattikorkeakoulu käyttää metsää opetuksessaan.Opetusmetsässä tehdään metsänhoitotöitä, opiskellaan suo-,
metsä- ja luontotyyppejä, järjestetään metsävisa -kilpailuja, tehdään poroille kerppuja, hankitaan koululle sahatavaraa, sahataan polttopuita laavupaikoille, käydään virkistäytymässä ja harjoitellaan maastossa liikkumista.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021