Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
Huolto-/korjaamorakennus
Maatila, navetta
Henkilökuntaa: hallinto, maatalous- ja puutarha-ala


Vuonna 2014 valmistuneesta Muuruveden yksikön huolto- / korjaamorakennuksesta on tehty kevättalvella 2017 virtuaaliesitys Joni Aislan toimesta 360-kameralla. Tervetuloa tutustumaan virtuaalisesti!


tilat:

- korjaamohalli
- varastotilat
- monitoimiluokka
- toimisto
- metallityötila
- hitsaustila
- varaosavarasto

 

työtehtäviä:

- maatalous- ja puutarhakoneitten huolto ja korjaus
- koulun autojen huolto ja korjaus

- renkaitten vaihto

- koneitten peseminen

- hitsaustöitä

- ajoharjoitteluja ulkokentällä

- moottorisahojen ja raivaussahojen huolto

- öljyjen vaihto

- metallityöt

- teoriaopinnot
Keväällä 2014 käyttöön otetussa huolto-/korjaamorakennuksessa on mm. koneiden korjaus-
ja huoltotiloja sekä hitsaus- ja metallityötila. Lisäksi rakennuksessa on teorialuokka / monitoimitila.


Kemppi 3200 MIG -hitsauskoneet, joilla sulaa paksumpikin rauta.


Koulun pappatunturi ja työkaluseinää.


Opetushilpetööriä hyllyllinen, joista on hyötyä opetuksessa.
Opetus-/havainnointimoottori (Valmet), jota opiskelijat saavat purkaa ja tutkia.


Havainnointimoottori Nissan Micrasta.


Varastotila, josta löytyy kaikki tarpeellinen jokaiseen koneeseen tai projektiin.
Mika MAA14-ryhmästä laittamassa Valmet 405:een peräöljyä. 


Pauli Pitkänen pitämässä hitsausopetusta Muuruvedellä huolto- / korjaamorakennuksella. Opiskelijat ovat
MAA13-ryhmästä.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019