Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Luonto- ja ympäristöalan perustitkinnon (luonto-ohjaaja) opintojen sisällön mukaan luotu prosessikaavio luonnossa ohjaamisesta ja luonto-ohjaajan monipuolisesta ammatista.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021