Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Nurmiviljely
Ajoonlähtötarkistus
Maanäytteiden otto
Nurmiviljely
Maanäytteiden otto
Maanäytteiden oton suunnittelu
  • Näytteenotto on hyvä ottaa keväällä ennen lannoitusta, ettei annetut ravinteet vääristä tulosta.
  • Näytteiden otto paikat merkitään etukäteen näytteenottopöytäkirjaan.
  • Maanäyterasiat numeroidaan juoksevasti (001,002,003..) Numero merkitään rasian päätyyn ja näytteenottopöytäkirjaan.
  • Tilauslomakkeeseen merkitään haluttavat analyysit (pH, kalkki, fosfori, typpi..)
 
Viljavuusnäytteiden otto
  • Näytteiden ottoa varten tarvitaan: näytteenottopöytäkirja, maanäytekaira, meisseli tai muu jolla voi puhdistaa kairan kärjen, ämpäri osanäytteiden sekoittamista varten sekä maanäyterasioita.
  • Näytteitä otetaan yksi näyte 1-3 hehtaaria kohden. Yksi näyte koostuu 5-10 osanäytteestä.  • Näyte otetaan painamalla maanäytekaira mahdollisimman syvälle maahan, kairassa olevasta näytteestä poistetaan pohjamaa sekä pintamaa. Osanäytteet sekoitetaan kunnolla ämpärissä ja jokainen maanäyterasia täytetään kokonaan 
  • Maanäyterasiat täytyy teipata kiinni kunnolla ja pakata huolellisesti pahvilaatikkoon.

  • Mukaan laitetaan näytteenottopöytäkirja, tilattavat analyysit sekä yhteystiedot.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018