Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
                  Opetusmaatilan karja

Opetusmaatilan navetassa on 27 lypsylehmää, noin15  hiehoa ja noin 10 alle 6 kuukauden ikäistä vasikkaa. Sonni- ja risteytysvasikat laitetaan välitykseen ternivasikkana. Maitoa tuotetaan noin 164 000 kiloa vuodessa. Opetusmaatilan päätuotantosuunta on maidontuotanto.                                          
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021