Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Lehmihaka
Laidun
Pelto
Perinnebiotooppi
Laidun
Luonnonmukaisen tuotannossa huomioidaan erityisesti eläinten hyvinvointia ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Hoitokäytäntöjen, kuten esimerkiksi eläinten ulkoilun lisäksi merkittävä osa tuotantotapaa on myös eläinten luonnonmukaiseen rehuun perustuva ruokinta. Osaralla lehmä-, hevos- ja lammaslaitumena on vuosittain yhteensä noin 10 % peltopinta-alasta. 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021