Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Monipuolista toimintaamme
Navetta
Koneet ja rakennukset
Ympäristö-ja luonnonvara- ala
Metsätalous
Bioenergia
Peltoviljely
Kotieläinpiha
Kotieläintuotanto


Monipuolisella ympäristö- ja luonnonvara- alalla opiskellaan alan erinäisiin tehtäviin.
Koulustamme valmistuu ammattitutkintoon ympäristönhoitajia, erä –ja luonto-oppaita,
mehiläistenhoitajia,  metsäpalveluntuottajia, metsäenergiantuottajia,
sekä bioenergia-alan osaajia. 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021