Gård
Funktioner
Rapportering
Styrmapp
Analyser
Bilder
Videor
Blog
Kartan

 
 
Mjölkproduktion på Brusaby
Ladugården fungerar enligt samma grundprincip som då den byggdes 1967, då den var landets första kalla lösdriftsladugård. Koantalet är 50 och mjölkkvoten ½ milj. kg. Ungdjuren föds upp hos en utomstående uppfödare. Medelproduktionen ligger just under 10000 kg/ko/år. Utfodringen baserar sig på ensilage i storbal samt allfoder.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021