Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 

Tämän kaavion julkaisutyö on aloitettu 23.2.2011

Tuotantopanokset-, Ruokinta-, Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen- ja Päätuotteet -osien sisällön tuottajat:

Laura Jutila ja Sini Petäjä / opinnäytetyö, K-P Maaseutuopiston Kannuksen yksikön opiskelija, 2011.


Johdanto
Kirjoitan opinnäytetyönä sekä oppimismateriaalina emolehmätuotannosta. Kerron emolehmätuotannosta kaikki tärkeät seikat mitä siihen sisältyy, esimerkiksi esittelen lehmärodut ja käsittelen sonnin valintaa ja lisäksi eläinten ruokintaa ja hyvinvointia.

Haluan kirjoittaa emolehmien tuotannosta, koska kotonani on oma emolehmätila. Olen itse kiinnostunut aiheesta, koska haluan tulevaisuudessa toimia alalla yrittäjänä.

On tärkeää hankkia kaikki mahdollinen tieto alalta. Työssäoppimisen aikana voi tutustua muihin tiloihin ja työmenetelmiin joilla päästään mahdollisimman hyviin tuotanto- ja jalostustuloksiin.

Toivon, että opinnäytetyöni voisi toimia oppaana ja tutustumismateriaalina niille opiskelijoille jotka suunnittelevat työssäoppimisjaksonsa tavoitteita. Työssäoppiminen lihakarjatilalla laajentaa opintoja, koska opiskelumme on ollut maidontuotantoon painottuva.

Kirjoitan tämän työn myös Virtuaalikylän Kannuksen koulutustilan www-sivuille oppimismateriaalina.

Laura Jutila
, opinnäytetyö: toukokuu 2011 (K-P maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö).
 
Kuva: Laura Jutila.
Lähteet:
* Alatalo Juha. Suunnitelmallinen naudanlihantuotanto. AtriaNauta 2005.
* Pesonen Maiju. Pysy rauhallisena!. MTT / InnoNauta-hankkeet. 2010.
* Puumala Maarit. Nautojen käsittelyjärjestelmät -  suunnitteluperusteita ja malliratkaisuja. MTT:n selvityksiä 131. 2006.
 
Johdanto
Opinnäytetyöni pääsisältö käsittelee lihakarjan ruokintaa ja hyvinvoinnista huolehtimista.

Ruokinta -osiossa käsitellään erilaisia rehuvaihtoehtoja eläinten ruokinnassa, sekä rehujen ravintoaine pitoisuuksia ja niiden vaikutuksia eläinten kasvuun. Myös ruokinnan suunnittelu, taloudellisesti että teknisesti viisaasti, ovat aiheinani. Olen myös perehtynyt käytettävistä ruokintamenetelmistä yhä yleisemmin käytettyyn ruokintamenetelmään seos- eli aperuokintaan.

Hyvinvointi -osiossa kerrotaan, mistä eri osa-alueista eläimen hyvinvointi koostuu. Eläimen elinolosuhteet, käyttäytymistarpeiden toteuttamisen mahdollisuus ja oikea käsittely, sekä tilan toimiva terveydenhuolto ovat avainasemissa eläimen fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvoiva eläin on tuottava eläin.

Mielenkiintoni lihanautojen kasvatukseen heräsi työharjoittelussa, jonka suoritin lihakarja tilalla. Siellä ollessani tajusin, että opiskelumme on ollut niin paljon lypsykarjaan painottuvaa jotta voin myös tunnustaa etten työharjoittelun alussa tiennyt lihantuotannosta yhtään mitään. Asiaan kuitenkin tuli muutos mullikoiden kanssa vietetyn kolmen kuukauden aikana.

Opinnäytetyön aihetta miettiessä tuntuikin luonnolliselta tehdä työ tästä aiheesta. Halusin tehdä opettavaa materiaalia opiskelijoille, sekä muille tästä alasta kiinnostuneille. Toivoisin maatalousopiskelijoiden menevän työharjoitteluun lihakarjatilalle opintojensa aikana, sillä siten voi laajentaa osaamistaan täysin uudelle alueelle.

Sini Petäjä, opinnäytetyö: toukokuu 2011 (K-P maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö)

Kuva: Sini Petäjä.
Lähteet
* Hyvinvoiva tuotantoeläin. Tieto tuottamaan 109. ProAgria Maaseutukeskusten Liitto. Otava Kirjapaino Oy, Keuruu 2005.
* Naudanlihantuotanto. Opetushallitus. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2006.
* Nauta- ja sikatilan ruokintastrategia. Tieto tuottamaan 106. ProAgria Maaseutukeskusten Liitto. Otava Kirjapaino Oy, Keuruu 2004.
* Nauta- ja sikatilan terveydenhuolto. Tieto tuottamaan 103. ProAgria Maaseutukeskusten Liitto. Otava Kirjapaino Oy, Keuruu 2003.
* sähköiset aineistot:

 


Tekstin asiasisällön tarkastajat, kielenhuolto ja ulkoasu
Juha Landin, Eija Mäki-Ullakko ja Mira Kerminen-Hakkio / K-P Maaseutuopiston Kannuksen henkilöstö
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021