Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 

Tämä prosessikaavio metsän kasvatuksesta on perustamisvaiheessa.


Kannuksen yksikköOpetusmetsän kuusikossa suhisee

Tämän kaavion neljään osaan,

Päätehakkuu,
Päätuotteet,
Sivutuotteet
ja
Jätteet, päästöt, ympäristövaikutukset, 

on julkaistu ensimmäiset aineistot 18.5.2009. Ko. aineistot on tuotettu ja julkaistu metsäalan perustutkinnon 3. vuosikurssin opiskelijoiden työstämänä oppimistehtävänä. Aineiston työstänyt opiskelijaporukka on esitellyt itsensä ja oppimistehtävään liittyvän ryhmätyönsä tarkemmin Blogit-palstalla. 

Kaavion toisen aineisto-osuuden työstäminen ja julkaiseminen on toteutettu 10. - 18.5.2010. Aineiston tuottivat jälleen metsäalan perustutkinnon 3.vuosikurssin nuoret miehet. Aineisto täydentyi seuraavien otsikoiden osalta: Sivutuotteet ja Jätteet, päästöt ja ympäristövaikutukset. Lisäksi avattiin yksi uusi otsikko, Päätehakkuu. Oppimistehtävät suoritettiin ryhmätyöskentelynä ja ryhmät esittelyt lukijoille oppilaiden "Blogit -osastolla".Pääset tutustumaan eri toimenpiteisiin tarkemmin kun klikkaat hiirelläsi kaavio-pohjassa ym otsikoita.
 
 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021