Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Ympäristökatselmus 2007 (O. Hyttinen), osittainen analyysi

 

Jätevedet
 50%
Jätteet
 45%
Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt
 50%
Pellon käyttö ja lannoitus
 59%
Raaka-aineiden kulutus ja käyttö
 50%
Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen
 64%
Muut ympäristöön liittyvät tekijät
 50%

 

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021