Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

20.1.2009

 

Jätevedet
 90%
Jätteet
 80%
Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt
 96%
Pellon käyttö ja lannoitus
 91%
Raaka-aineiden kulutus ja käyttö
 64%
Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen
 86%
Muut ympäristöön liittyvät tekijät
 79%

 

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021