Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Rakennukset ja alueet
Kuivaaja
Rehutorni
Biokaasureaktori
Maatila ja biodiesel
Talli
Konehalli
Metallihalli
Navetta
Asuntola
Päärakennus
Tässä laitoksessa valmistetaan rypsistä biodieseliä
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019